Osona Natura

Grup de Naturalistes d'Osona | Grup d'Anellament Calldetenes-Osona | Grup de Defensa del Ter
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

El gripau comú (Bufo bufo ) a la comarca d'Osona.

Gripaus comuns en còpula

A la fotografia una parella de gripaus comuns en còpula en una riera del nord de la comarca. Vidrà, març de 2001.

Gripau comú

Els gripaus comuns s'acumulen en gran nombre al mes de març a les rieres de muntanya del nord d'Osona, on a vegades es poden comptar més de 50 exemplars adults en un gorg o petit tram de riu. Excepcionalment es poden veure grups de dos mascles i una femella, quan els mascles es disputen una còpula.

Hàbitat

Un tram de la riera de Merlès (Alt LLuçanès) on els gripaus comuns són especialment nombrosos en època de reproducció. Aquesta espècie abunda en rius i rieres d'aigua molt neta, però accepta força bé un cert grau de contaminació i/o eutrofització de les aigües, al contrari que altres amfibis més sensibles, com els tritons i les reinetes.

El gripau comú és una espècie de les que anomenem ubiquistes, és a dir, que ocupen la pràctica totalitat dels ambients i ecosistemes que hi ha en la seva àrea de distribució. A la comarca, el trobem en la totalitatm del territori, des de les planes agrícoles del sud d'Osona, fins als boscos mediterranis semisecs del sud del Lluçanès, passant pels rius i rieres de la Guilleries i Colsacabra i tot el pre-pirineu osonenc. Té comportaments totalment terrestres durant la major part de l'any, exceptuant els inicis de la primavera, que es passa unes dues setmanes dins l'aigua (de basses, rius, rieres i torrents) per fer la còpula i la posta. Les seves màximes densitats les assoleix, però, en les zones de bosc i bosc alternat amb conreus de la muntanya mitjana osonenca, essent més escàs a la Plana de Vic, on és substituït en la majoria d'indrets pel seu parent el gripau corredor (Bufo calamita).

Sobre el web | Mapa del web | Política de privacitat i accés a dades i fotografies | Contacta | ©2008 Jordi Baucells