Osona Natura

Grup de Naturalistes d'Osona | Grup d'Anellament Calldetenes-Osona | Grup de Defensa del Ter
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

El gripau corredor (Bufo calamita) a Osona.

Bufo calamita

A Osona, el gripau corredor és l'espècie més abundant i típica dels espais agrícoles. Coincideix en certs punts d'aigua amb el gripau d'esperons (Pelobates cultripes), molt més amenaçat.

Bufo calamita

A la fotografia una neixença de capgrossos de gripau corredor en un bassal estacional a principis de primavera. En els primers dies de sol primaveral, molt bassals s'assequen provocant una espectacular mortalitat de larves. Però aquesta espècie està ben adaptada a aquestes altes mortalitats.

Bufo calamita

Bassa agrícola on s'hi reprodueix el gripau corredor. Aquesta bassa és interessant també per la presència de gripau d'esperons.

Sobre el web | Mapa del web | Política de privacitat i accés a dades i fotografies | Contacta | ©2008 Jordi Baucells