El tritó pirinenc (Calotriton asper) i el tritó de muntanya del Montseny (Calotriton arnoldi) a Osona .

Estatus i distribució
Fins l'any 2005 aquestes dues espècies eren considerades dins de la mateixa espècie Euproctus asper. Després dels estudis fets al Montseny dels zoòlegs Carranza&Amat, s'ha proposat la separació de les dues espècies dins el gènere Calotriton: Calotriton asper i Calotriton arnoldi. L'article publicat ha estat acceptat i per tant sembla que la comunitat científica reconeixerà la nova espècie, que passa a ser l'únic vertebrat endèmic ("exclusiu") de Catalunya. Per ara des del Grup de Naturalistes d'Osona desconeixem la distribució de l'holotip C.arnoldi a la vessant osonenca del Montseny. La distribució del tritó pirinenc a Osona ocupa el Pre-Pirineu de la comarca, des del Lluçanès nord fins a la Serralada Transversal, passant per la Serra de Bellmunt, Puigsacalm. A les Guilleries es desconeix la població real, i només s'ha localitzat de forma puntual. Al Montseny apareix només l'espècie Calotriton arnoldi.

Aquests tritons requereixen algües netes de torrents de muntanya, amb una temperatura màxima de l'aigua que els limita la distribució.

Podeu consultar informació disponible a Internet sobre la recerca en aquestes dues espècies, a:

http://www.vertebradosibericos.org/anfibios/calarn.html

http://cibernautes.com/didaclopez/957/4147/

http://www.diba.es/parcsn/parcs/plana.asp?parc=3&m=206

http://bcnweb13.bcn.es:81/NASApp/wprmuseuciencies/Museu.GeneradorPagines?idioma=1&seccio=7_7_9

http://www.herp.it/indexjs.htm?SpeciesPages/CalotArnol.htm

 

Exemplar adult de tritó pirinenc (Calotriton asper) a la serra de Bellmunt. Abril de 1998.

© Jordi Baucells , 2007
© Jordi Baucells (tots els textos i fotografies)
Pàgina actualitzada: 28/11/08