La reineta (Hyla meridionalis)

La reineta (Hyla meridionalis) ocupa ambients aquàtics amb vegetació: basses agrícoles amb vegetació abundant a les vores, basses de rius i torrents properes a la llera principal i envoltadesde vegetació, piscines abandonades, dipòsits i tota mena de punts d'aigua en ambients agrícoles i semiforestals. De color verd intens, es camufla molt be entre la verdor, especialment de dia, que és quan reposa fora de l'aigua. Hi ha individus, com el de la fotografia, que tenen tonalitats més marronoses que també es confonen amb l'ambient. Excepcionalment i amb una freqüència molt baixa es troben exemplars de color blau intens, que no tenen el pigment groc a la pell.

 

A la fotografia un grup de reinetes prenent la fresca en una branca seca sobre l'aigua. L'Esquirol, juliol de 1998. La reineta depen de la presència de vegetació a les voreres dels punts d'aigua.

Reineta adulta en una branca seca. L'exemplar és dels de la variant marronosa.

Capgros de reineta. Es reconeix de les altres espècies pel color verd brillant de les parts superiors i de la cua.

La reineta ens indica el bon estat de les aigües i de la vegetació de les vores. Un abús en la utilització de les basses i altres punts d'aigua per part del bestiar provoca una total erosió de la vegetació de les vores, provocant una desaparició de les reinetes (altres espècies d'amfibis no depenen tant de la vegetació de vora de l'aigua).

© Jordi Baucells , 2007
© Jordi Baucells (totes les fotografies)
Pàgina actualitzada: 28/11/08