La granota roja (Rana temporaria) a Osona.

La granota roja és una espècie àmpliament distribuïda a Europa, ocupant molta varietat d'ambients de marcat caire eurosiberià. A la península ibèrica, aquesta espècie és present bàsicament a les zones de muntanya mitnaja i alta muntanya. A la nostra comarca ocupa tota la serralada transversal i la zona de Pre-Pirineu osonenc i el massís del Montseny. És una de les espècies que inicia el període reproductiu més aviat, a finals de febrer ja es detecten postes en rius i rieres de muntanya al nord d'Osona.

 

Adult de granota roja sobre una pedra. Vidrà, març de 1997.

Ous de granota roja a la riera de Sant Bartomeu de Vidrà, el mes de març de 2002.

Hàbitat de reproducció de la granota roja al nord de la comarca d'Osona. Maig de 2000.

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (totes les fotografies)
Pàgina actualitzada: 28/11/08