El tritó verd o tritó marbrat (Triturus marmoratus) a la comarca d'Osona.

Estatus i distribució
El tritó marbrat és un amfibi propi de basses agrícoles dela Plana de Vic. També es troba, en poc nombre, en ambients oberts o semioberts de muntanya mitjana, des del Lluçanès fins al Collsacabra o parts més baixes del massís del Montseny. Les seves poblacions han estat ben conservades fins a finals dels anys vuitanta, quan va iniciar-se la seva davallada degut a la desaparició de molts punts d'aigua, fonamentalment per l'abandó d'activitats rurals i contaminació per fems i purins. Actualment aquesta espècie està distribuïda de forma heterogènia en punts concrets on encara les poblacions es mantenen en bon estat.

Mesures de protecció i gestió
El projecte basses del Grup de Naturalistes d'Osona va dirigit, entre d'altres, a aquesta espècie, de cara a augmentar els punts d'aigua disponibles. Paral·lelament, és fonamental que els propietaris o arrendataris de finques agrícoles adequin els punts d'aigua de manera que el bestiar no entri dins la bassa i embruti ni erosioni excessivament el terreny. És molt interessant posar abeuradors com el de la fotografia de sota.

A la fotografia un exemplar adult de tritó marbrat, a Taradell, el maig de 2002. Destaca la línia de color taronja que té a la part superior.

 

Un abeurador pel bestiar que s'alimenta de l'aigua d'una bassa agrícola i que té per finalitat evitar que el bestiar malmeti el punt d'aigua, i la mateixa qualitat de l'aigua, permetent així la reproducció dels amfibis de la zona. Lluçanès, maig de 2001.

 

Una bassa agrícola de grans dimensions situada en un hàbitat molt interessant pel tritó marbrat. Destaca en aquest cas la contaminació de l'aigua per abcaments de purins. Taradell, octubre de 2004.

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (totes les fotografies)
Pàgina actualitzada: 28/11/08