El gripauet (Pelodytes punctatus) a la comarca d'Osona.

El gripauet o gripau julivert (Pelodytes punctatus) ocupa a la comarca gran varietat d'hàbitats aquàtics. Pràcticament tot el territori osonenc, inclusos els ambients de muntanya mitjana són aptes per a aquesta espècie que prefereix aigües netes de rieres, basses agrícoles, dipòsits, piques i abeuradors de bestiar per a viure i reproduir-se. Evita els hàbitats més muntanyencs i boscosos de la part més alta del Montseny. Comença la reproducció bastant aviat, i és normal veure còpules des de mitjans del mes de febrer. Destaca el cant del mascle, molt sovint emès des del fons de la bassa o dipòsit, que s'assembla a un tap de suro al treure'l de l'ampolla. És un gripau petit i àgil, de colors vius, grisosos amb taques de color verd lluent.

 

A la fotografia, una parella de gripauets en còpula, en una zona ajardinada de Sant Julià de Vilatorta. Aquesta espècie es troba a l'interior de totes les poblacions de la comarca, sempre que tingui punts d'aigua òptims.

A les fotografies un dipòsit d'aigua i un abeurador òptims per a aquesta espècie. Com a les altres espècies d'amfibis, és necessari que els punts d'aigua tinguin sortida per als adults, que quan han post els ous, sovint volen sortir de l'aigua. S'aconsella posar una reixa, rampa o unes branques per ajudar als adults a sortir de l'aigua.

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (totes les fotografies)
Pàgina actualitzada: 28/11/08