Una vista panoràmica dels millors espais agrícoles de la Plana. Malla, febrer de 2007.

En aquesta fotografia podem identificar els elements singulars i més importants de la Plana de Vic des del punt de vista paisatgístic i ecològic (elements visibles a la fotografia per ordre d'esquerra a dreta de la imatge):

  • El pirineu poc nevat al fons a mà esquerra. La Plana de Vic es troba envoltada de muntanyes. Per la seva part nord, el pre-pirineu i el Pirineu oriental (el Puigmal com a cim més important).
  • Un pollancre (Populus nigra) plantat en una torrentera enmig de conreus. Els pollancres es planten sovint entre els camps, en torrents o regs d'aigua estacionals. Serveixen sovint de refugi i de lloc de cria per a picots.
  • Conreu de cereal d'hivern (a la foto de color verd). El blat (Triticum aestivum) d'hivern és un dels cereals més plantats a la Plana. A finals d'any se'ns presenta la planta ja verda però poc crescuda.
  • El turó testimoni amb margues i rouredes a la part culminal i lateral. És sens dubte l'element geològic més emblemàtic. El turó testimoni, signe de temps antics on la Plana era una cubeta fluvial. Les margues grises solen estar revestides de sòl franc de color cremós, que és on s'hi agafa la vegetació arbòria (roure martinenc Quercus humilis), arbustiva o de plantes baixes (joncedes).
  • El Cabrerès i el Pre-pirineu (Puigsacalm) al fons. A la part central de la fotografia es veu l'altiplà de Cabrera i més a l'esquerra el Puigsacalm.
  • La roureda de roure martinenc (Quercus humilis). A l'igual que els roures de sobre del turó, en marges i torrents creixen roures que a la Plana assoleixen sovint dimensions monumentals. Molts propietaris, respectuosos amb els arbres, els han conservat i són importants elements del paisatge de la Plana. Malauradament en moltes finques els han tallat, sense ni tan sols treure'n cap benefici econòmic.
  • Una masia amb una granja de porcs, darrera dels arbres a mà dreta de la fotografia. Element estructural artificial molt important i que, tan a nivell paisatgístic com ecològic, és destacable. La masia és el principal element humà dels espais agrícoles osonencs. A la Plana de Vic hi ha més de 1300 granges amb centenars de milers de pocs i vaques. Hi ha moltes espècies de vetebrats que s'han acoblat a viure prop d'elles, per l'abundància que troben de menjar.
  • Un guaret de camp de blat de moro (el camp que hi ha a primer pla de la fotografia). Alguns camps de blat de moro (Zea mays) es tallen per recol·lectar farratge i llavors es deixen descansar fins la primavera següent, quan es planta cereal de primavera o mill, o altre vegada blat de moro. Aquests guarets són molt interessants perquè donen aliment a nombrosos ocells fringíl·lids.

 

Els conreus envoltats de marges arbrats, boscos illa i terressos són sens dubte un dels millors i més rics ecosistemes osonencs. En la fotografia un camp de colza amb pollancres al fons (Torrellebreta, març de 2007).

 

© Jordi Baucells , 2007
© Jordi Baucells (totes les fotografies)
Pàgina actualitzada: 28/08/07