Rat penat de ferradura

Els rats penats: desconeguts, amenaçats, oblidats. A la fotografia un rat penat de ferradura gros (Rhinolophus hiposideros). Perafita, setembre de 1999.

El ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hiposideros) és una de les espècies de ratpenats més comunes d'Osona, tot i que, com la majoria de les espècies que viuen entre nosaltres, estan en perill i en cap cas les seves poblacions són abundants. És una espècie que viu en ambients rurals, periurbans, urbans i que acostuma a viure en petites coves, avencs i golfes de cases abandonades, esglésies i altres edificis històrics. Destaca la seva posició vertical, de cap per avall, que utilitza per descansar, penjat per les potes del darrere. A la fotografia podem veure un exemplar adult d'aquesta espècie dormint en una teulada d'una masia, al Lluçanès.

Rat penat de ferradura petit

 
Rat penat de ferradura

Els rat penats són mamífers de l'ordre dels quiròpters (Quiroptera). Representats per moltes espècies al llarg del planeta, els nostres rat penats són insectívirs i de petites o mitjanes dimensions. A la comarca d'Osona s'han trobat més de deu espècies de rat penats, tot i que actualment podem afirmar que les poblacions osonenques d'aquests animals no estan gairebé gens estudiades i que moltes d'elles, que s'han trobat només en molt poques ocasions, prbablement són més presents del què diuen els estudis actuals. De costums nocturnes, habiten masies velles, golfes de cases habitades, esglèsies, coves, esquerdes dels arbres, i en general molts tipus de cavitats naturals i/o artificials. Les espècies forestals, sobretot les del gènere Nyctalus i Barbastella, són les menys conegudes tot i esser ben presents en els espais forestals osonencs.

A la fotografia de l'esquerra un rat penat de ferradura (Rhinolophus ferrum-equinum), en una casa en reformes del Lluçanès. Estiu de 2002.

Casa en reformes
A la fotografia de l'esquerra es pot veure l'habitació d'una masia que estava en reformes quan s'hi varen trobar un grup de rat penats de ferradura (Rhinolophus ferrum-equinum i Rhinolophus hiposideros) i un rat penat orellut (Plecotus austriacus). És especialment important que la població respecti els rat penats, ja que sovint els desallotgen de llocs on no hi fan cap mal, només per deixa-hi els seus petits excrements. Hem de conèixer la important funció que fan els rat penats contra els insectes, ja que en són importants depredadors.
Cova del Toll

Els membres del Grup de Naturalistes d'Osona fan alguns anys estudis sobre els rat penats de la comarca. En la fotografia de l'esquerra es pot veure una xarxa parada dins d'una cova, amb la finalitat d'agafar alguns individus de rat penats adults i estudiar-ne la seva biologia. En aquest cas era a la cova del Toll (Moianès), una cova molt interessant des del punt de vista paleontològic en la que s'han trobat nombroses restes de fauna d'altres èpoques.

Casa abandonada

Les masies abandonades són, sens dubte, un element clau en la vida dels rat penats, almenys d'algunes de les espècies que viuen a la comarca d'Osona. L'abandonament rural, especialment al Montseny i a les Guilleries, ha deixat el trist rastre de centenars de masies, petites i grans, que actualment estan caient a trossos. Són refugi per a moltes espècies, sobretot els rat penats i algunes espècies d'ocells, ràptils i amfibis. La restauració d'aquests edificis, que tan de bo es pogués anar realitzant poc a poc, haurà de tenir en compte els petits elements de conservació que permetin conviure amb aquestes espècies que tan ho necessiten.

Rat penat orellut
Rat penat orellut (Plecotus austriacus) en un sostre d'una masia abandonada a les Guilleries (maig de 1998). Aquesta espècie es refugia sovint en cases velles, golfes de masies habitades i fins i tot en edificis relativament nous enmig de pobles i ciutats. Destaquen les grans orelles, visibles fins i tot, si ens fixem bé, en ple vol.

© Jordi Baucells , 2008
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Pàgina actualitzada: 8/2/09