Un mascle de cabirol (Capreolus capreolus) en una petita clariana enmig del bosc.

 
Descripció de l'espècie

El cabirol és un petit cèrvid forestal que és novament present a la comarca des de fa uns anys. Després de la important deforestació del segle XIX i principis del segle XX, els espais forestals varen entrar en una expansió progressiva motivada per l'abandonament rural i de les terres de muntanya. Aquests fets, juntament amb projectes de reintroducció i potenciació dels hàbitats del cabirol, han fet que aquest mamífer hagi arribat a la comarca d'Osona procedent sobretot de les comarques veïnes del Ripollès, La Garrotxa i el Beguedà.

De dimensions petites, si el comparem amb el cèrvol i la daina, el mascle té unes banyes no gaire llargues i amb moltes petites puntes. La femella no té banyes. Es diferencien per la taca blanca al darrera, sota i als costats de la cua.

Aquesta espècie està totalment lligada als espais forestals i semiforestals, tot i que al centre i nord d'Europa ocupa grans àrees agrícoles amb boscos-illa, bosquines i matollars. Fins i tot és present en àrees periurbanes i en grans parcs urbans. A León, per exemple, ha ocupat unes àrees urbanes on hi ha matolls, herbassars i grans jardins.

Indrets on es pot observar
A Osona podem veure cabirol a la pràctica totalitat de la comarca, sempre lligat als boscos. Per tant, manca només al bell mig de la Plana de Vic, on no hi ha pràcticament masses arbrades. Tot i això, és una espècie molt discreta, que es pot veure al capvespre o a la matinada en petits camps de conreus, feixes amb herba o prats de pastura enmig o properes al bosc. Un bon lloc per veure'l, per exemple, són els camps de conreu i les pastures properes a la pista forestal que va de Sant Bartomeu del Grau a Sant Boi de Lluçanès, passant per la casa de l'Aumatell.
Estatus, conservació i gestió

Excrements de cabirol

Els excrements i les petjades del cabirol són, evidentment, els rastres que ens delaten la seva presència, ja que és molt difícil a Osona veure'l directament. Els excrements, rodons i petits, s'acumulen agrupats enmig del bosc o en petites clarianes.

Actualment el cabirol no pateix massa problemes de conservació, ja que la massa forestal està en expansió. Però sí que caldria pensar en la seva gestió com a espècie cinegètica o gestió, promoció i conservació del seu hàbitat, sobretot l'aspecte associat a les clarianes en els boscos, beneficioses per aquesta i moltes d'altres espècies. No hi ha, però, fins ara, cap iniciativa per promoure aquesta qüestió, fet que no passa en altres comarques com la Cerdanya, on s'apliquen ja mesures de gestió forestal destinades a aquesta espècie.

Altres aspectes d'interès

El Grup de Naturalistes d'Osona, a través de les persones que relacionem a continuació, està escrivint un article científic sobre aquesta espècie a la comarca. Per tant, qualsevol persona que hagi observat adults o joves de cabirol, n'hagi vist rastres, o tingui qualsevol informació de l'espècie procedent de pagesos, caçadors, persones que treballen al bosc, etc. ho pot comunicar a Oriol Lapiedra o a Jordi Baucells.

© Jordi Baucells , 2009
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Pàgina actualitzada: 8/02/09