Mascle de lluer (Carduelis spinus). Vic, gener de 2008..

 
Descripció de l'espècie
El lluer és un petit ocell de la família dels fringíl·lids que és comú a Catalunya a l'hivern. És de colors grocs i negre i el mascle es diferencia per tenir la gola negra i el capell d'aquest mateix color. La femella és de colors clars, verd i gris, i ratllada.
Indrets on es pot observar
Viu durant la primavera i l'estiu al centre i nord del continent europeu, i hiverna a les nostres contrades. El lluer és més o menys abundant a Osona en funció de la climatologia de cada hivern al conjunt del continent. En hiverns freds o sobretot quan fa molt de fred a les latituds més nòrdiques, es poden veure quantitats molt grans d'aquesta espècie a les zones agrícoles i semiforestals de la comarca. El podem trobar arreu de la comarca en boscos de tot tipus, bosquines enmig dels conreus, i alimentant-se en els camps de guaret i marges amb plantes ruderals. També present dins de tots els nuclis urbans, en parcs i jardins.
Estatus, conservació i gestió

És una espècie que es caça de forma puntual i que no té massa interès com a ocell de cant, a més d'estar regulada la seva caça per la legislació vigent. No té problemes de conservació i és una espècie que té un estatus favorable, sobretot degut a l'augment de la massa forestal coníferes centreeuropeus, dels que s'alimenta i on nidifica.

Altres aspectes d'interès

Podem atreure lluers a l'hivern posant petites granes a les menjadores per ocells granívors. Si volem detectar l'espècie, ens hem de fixar sobretot en els verns, pollancres i tràmols, que són els arbres on aquest ocell va sovint a alimentar-se.

© Jordi Baucells , 2008
© Jordi Baucells (totes les fotografies i textos)
Pàgina actualitzada: 18/01/08