ELS FRINGÍL·LIDS A L'HIVERN

Gafarró(Serinus serinus) alimentant-se a l'hivern. Malla, gener 2009.

Gafarró a l'hivern

 

Els fringíl·lids

Cadernera

Els fringíl·lids són un grups d'ocells granívors que a Osona estan representants per una colla d'espècies. Destaquen els que són coneguts pel seu interès com a ocells de cant, per concursos: el pinsà (Fringilla coelebs), la cadernera (Carduelis carduelis), el verdum (Carduelis chloris) i el passerell (Carduelis cannabina). Altres espècies també són comuns i conegudes, com el gafarró (Serinus serinus) i el lluer (Carduelis spinus). A Osona hi crien la majoria d'espècies però és a l'hivern quan en trobem més i amb més nombre.
Indrets on es poden observar
La Plana de Vic és sens dubte l'indret on els grans estols de fringíl·lids, sobretot pinsans, es reuneixen per alimentar-se durant els mesos més freds. Però les muntanyes que envolten la Plana són refugi de molts d'aquests ocells que també s'alimenten de llavors dels arbres i van a dormir als boscos.
Estatus, conservació i gestió

El bon estat dels espais agraris, especialment les rotacions de cultius i la presència de guarets, són essencials per la viabilitat dels estols de fringíl·lids. La Plana de Vic seguirà essent un nucli important d'hivernada d'aquests ocells mentre es mantinguin els conreus extensius de cereals i farratges, la bona qualitat dels marges, terressos i herbassars.

Altres aspectes d'interès

Destaca l'afició als ocells de cant que hi ha a la comarca d'Osona. El fet de tractar-se d'un costum popular arrelat a la cultura dels pobles i que es realitza ja des de fa molts i molts anys, és interessant que es pugui conservar. Com tota activitat tradicional, si es segueixen utilitzant els criteris, mètodes i el respecte que des d'antic tenen els ocellaires pels ocells de cant, aquestes espècies es conservaran.

© Jordi Baucells , 2009
© Jordi Baucells (totes les fotografies i textos)
Pàgina actualitzada: 20/01/09