Osona Natura

Grup de Naturalistes d'Osona | Grup d'Anellament Calldetenes-Osona | Grup de Defensa del Ter
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Les limícoles a Osona. Taula fotogràfica de les principals espècies de limícoles que podem trobar a la comarca .

Les limícoles a Osona
Valona
La valona (Tringa glareola) és una de les espècies de limícoles que només es troben a Osona durant els dos períodes migratoris. És pròpia dels ambients aquàtics: el curs del riu Ter i els petits rius osonencs, i es pot veure en basses agrícoles i camps inundats. La diferenciem per les potes de color grogós, les taques clares de les parts superiors i el seu reclam típic. Escassa però regular, gairebé cada temporada es pot veure en més o menys nombre, especialment durant els mesos d'abril i maig, a la primavera, i agost i setembre a la tardor. No nidifica a Osona.
Xivita
La xivita (Tringa ochropus) té les parts superiors fosques amb unes taques molt petites clares. La part de sota és molt clara. El carpó, blanc, li destaca molt quan vola. Ens visita arreu de la comarca a partir del juliol i sobretot durant les migracions, però també és normal veure-la a l'hivern. Freqüenta el curs del Ter i els rius més petits, i basses, femers, basses de purins, camps inundats, etc. No nidifica a Osona.
Xivitona
La xivitona (Actitis hypoleucos) és sens dubte la limícola més abundant de la comarca. Present durant tot l'any, és més abundant en els períodes migratoris, especialment durant els mesos d'agost i setembre. No nidifica a la comarca, tot i que hi ha algunes dades que indiquen que podria ser una espècie nidificant ocasional. La podem veure de forma normal al Ter, Sorreigs, Gurri, Mèder i en menys nombre a les rieres del Lluçanès. No és tan pròpia de les basses i punts d'aigua aïllats com la valona i la xivita. La podem diferenciar per les seves parts superios de color marró verdós, el pit de color marronós i la panxa blanca. Quan camina sol fer un típic moviment ondulant amb el cos.
Corriol petit
El corriol menut (Charadrius dubius) és l'únic corriol que es presenta regularment entre nosaltres. Les altres dues espècies catalanes, el corriol gros i el camanegre, són accidentals a Osona. Ocell típic de riu, arriba a la comarca en el mes de març i en marxa al setembre o principis d'octubre. Nidifica en platges de còdols i sorra. Viu sobretot al riu Ter, Gurri i en algunes pedreres o graveres properes als principals cursos fluvials. Durant la primavera i estiu és comú, sempre en els hàbitats que li són òptims. Durant les migracions es veu en camps inundats, erms, descampats, etc.
Gamba verda
La gamba verda (Tringa nebularia) és de mides grans, força més gran que una xivitona, de colors clars, amb les potes verdes i el bec una mica inclinat amunt, fet que la fa diferenciable d'espècies similars. La trobem a la comrca principalment al Ter i al Gurri, en temps de pas (a la primavera en els mesos de març a principis de maig), i a partir del mes d'agost fins a principis d'octubre. No nidifica a Osona. És una espècie poc comuna, però totalment regular i fàcil de veure.
Gamba roja
La gamba roja (Tringa totanus) és inconfusible per les seves potes de color roig viu i el bec llarg, recte i amb la base vermella. Tot el cos és clar amb taques fines fosques. Viu en cursos d'aigua, zones inundades, petits aiguamolls, basses agrícoles, etc. També és present als embassament de Sau i Susqueda en temps de migració. Apareix a Osona sobretot en les èpoques de migració: durant els mesos d'abril i maig, i agost i setembre. És escassa a la comarca, tot i que força regular, es pot veure en molt poc nombre.
Batallaire
El batallaire (Philomachus pugnax) passa per Osona de forma escassa i poc predictible. No és regular de cada any però sí que és un ocell que es pot veure amb relativa normalitat alguns anys, en molt poc nombre. Migrador de llarga distància, aquest ocell nidifica al nord del continent europeu i hiverna en terres africanes i al sud d'Europa. A la fotografia en veiem un exemplar mascle en plomatge nupcial, fet excepcional a la comarca, on sol aparèixer en plomatge d'hivern, molt més discret. Les potes de color taronja rosat i el bec força gruixut i recte en són algunes característiques típiques.
Cames llargues
Al cames llargues (Himantopus himantopus) no li cal descripció si en veiem la fotografia. Aquest espectacular ocell està adaptat a les aigües poc profundes d'on en treu l'aliment. El fet de ser una espècie molt visible fa que pràcticament es pugui assegurar que actualment és més freqüent en pas a Osona que es les passades dècades, doncs el nombre d'observacions ha pujat els darrers anys. Tot i això, la gran afluència d'ornitòlegs a les zones bones per a ocells aquàtics osonenques, fa que potser sigui el fet d'haver augmentat la prospecció el què n'ha donat més dades. Actualment es veu regularment a la comarca durant les èpoques de pas, especialment després de pluges que inunden conreus.
Territ menut
Un dels ocells del grup de les limícoles més petits, el territ menut (Calidris minuta) és un visitant irregular i escàs. Viu sobretot al curs del riu Ter, tan al seu tram mig com en els embassaments de Sau i Susqueda. De totes formes, la seva escassetat no ha permès conèixer l'estatus d'aquest ocell a la comarca i manquen més anys d'observacions per conèixer millor la seva situació a Osona.
Becadell
El becadell comú (Gallinago gallinago) es diferencia molt bé de la resta de limícoles aquàtiques. És de colors marrons ratllat de color crema a l'esquena i tacat a la resta del cos. Destaca el seu bec llarguíssim i la franja de color ataronjat que té al final de la cua. A la fotografia un exemplar de becadell mentre era anellat per membres del Grup d'Annellament Calldetenes-Osona. És present durant l'hivern al curs del riu Ter i els altres petits rius, rieres, recs i torrents d'Osona, així com en femers, basses, camps inundats i altres ambients humits. També en migració (primavera i tardor) pot veure's en llocs atípics.
Territ becllarg
El territ becllarg (Calidris ferruginea) és un petit territ extremadament variable en el seu plomatge. Pot ser, en funció de l'època de l'any i de l'individu, de colors clars amb poques o cap taca rogenca, fins a lluir el plomatge totalment rogenc, de color rovell a totes les parts inferiors.. Apareix de forma excepcional a Osona en època de migració, en el curs del riu Ter. Probablement lambient més favorable a Osona per a aquesta espècie són els embassaments de Sau i Susqueda quan estan una mica buits.

Les espècies de limícoles que s'han observat a la comarca d'Osona des de l'any 1983 són les que podem veure en aquesta taula. Podeu veure l'estatus de totes elles i la categoria a la pàgina dels Ocells d'Osona, a l'apartat Ocells d'Osona i llistat dels ocells d'Osona.

Himantopus himantopus Cames llargues
Recurvirostra avosetta Bec d’alena
Burhinus oedicnemus Torlit
Charadrius alexandrinus Corriol camanegre
Charadrius dubius Corriol petit
Charadrius hiaticula Corriol gros
Charadrius morinellus Corriol pit-roig
Pluvialis apricaria Daurada grossa
Pluvialis squatarola Pigre gris
Vanellus vanellus Fredeluga
Calidris canutus Territ gros
Calidris minuta  Territ menut
Calidris temminckii Territ de Temminck
Calidris ferruginea Territ becllarg
Calidris alpina Territ variant
Philomachus pugnax Batallaire
Lymnocryptes minimus Becadell sord
Gallinago gallinago Becadell comú
Scolopax rusticola Becada
Limosa limosa Tètol cuanegre
Limosa lapponica Tètol cuabarrat
Numenius phaeopus Pòlit cantaire
Numenius arquata Becut
Tringa erythropus Gamba roja pintada
Tringa totanus Gamba roja vulgar
Tringa stagnatilis Siseta
Tringa nebularia Gamba verda
Tringa ochropus Xivita
Tringa glareola Valona
Actitis hypoleucos Xivitona

 

Sobre el web | Mapa del web | Política de privacitat i accés a dades i fotografies | Contacta | ©2009 Jordi Baucells