OSONA
NATURA
El gamarús (Strix aluco)
El mussol emigrant
El duc (Bubo bubo)
© Jordi Baucells , 2008
© Jordi Baucells (textos i fotografies)
Pàgina actualitzada: 1/27/09