El llopet de riu (Barbatula barbatulus)

Exemplar adult de llopet de riu (Barbatula barbatulus) en una zona del riu Ter amb poca profunditat. Roda de Ter, setembre de 2007.

 
Descripció de l'espècie
Aquest petit peix es caracteritza per les seves barbes, molt visibles, que el fan en aquest aspecte semblant a un barb. Però té el musell molt més punxagut, és tot ell de color marró clar i tacat de fosc. L'aleta dorsal és clara amb unes taques fosques ben visibles. Quan és adult, fa uns 8-10 cm com a màxim de llargària. El què fa més inconfusible aquesta espècie és el seu caràcter bentònic, és a dir, que viu enganxat a la superfície de la llera, normalment en zones on hi ha llim, sorra o pedretes, on s'alimenta i s'amaga. Quan s'espanta, pot enterrar-se ràpidament dins el llim o la sorreta del fons.
Indrets on es pot observar
No fa més de deu anys que aquesta espècie és present a la comarca de forma abundant. Viu a la llera del Ter i s'hi troba en tota mena d'ambients del tram mig del riu, i les cues i puntes dels embassaments de Sau i Susqueda. Per veure'l hem de mirar els bassals que deixa el riu a les seves vores i les vores de riu on l'aigua no corre molt. Conviu especialment amb el barb roig (Phoxinus phoxinus), espècie, però, que no és bentònica com el llopet, però de dimensions similars.
Estatus, conservació i gestió

No presenta sens dubte cap problema de conservació, però com molts dels altres peixos osonencs necessita aigües netes per viure. Tot i que aquesta espècie tolera una mica la terbolesa i eutrofització de les aigües, és necessària una bona gestió de l'aigua dels rius (sanejament de les aigües residuals, gestió dels cabals, control i regulació de les extraccions) per tenir una bona fauna piscícola.

Altres aspectes d'interès

El llibre de la Fauna Vertebrada d'Osona, editat per Lynx edicions l'any 1999 encara no contenia informació d'aquesta espècie a la comarca. Això no vol dir que encara no hi era present, però sí que encara no hi havia dades segures i clares de la seva presència al Ter. En els últims anys s'ha expansionat de forma ràpida i massiva per la llera del riu Ter sobretot en el seu tram mig (entre el baix Ripollès i La Plana selvatana).

© Jordi Baucells , 2007
© Jordi Baucells (totes les fotografies i textos)
Pàgina actualitzada: 10/03/09