Sargantana roquera o de paret (Podarcis muralis). Adult en una zona rocosa de les Guilleries. Vallclara, agost de 1997. .

 
Descripció de l'espècie

Aquesta sargantana és de dimensions mitjanes i de tonalitats fosques. Molt similar quant als colors i al disseny de les taques a la seva parenta la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), se'n diferencia per tenir el dessota de color rogenc (sobretot en els mascles adults) i el musell més arrodonit. Però la principal diferència està en l'hàbitat i en les preferències climàtiques: es troba més en hàbitats de muntanya, rocosos i acinglerats, però també la trobem sense cap problema al bell mig de les poblacions.

Indrets on es pot observar

Aquesta sargantana es troba a tota la comarca, exceptuant el bell mig de la Plana de Vic, on no hi troba l'hàbitat favorable. És abundant al Montseny, Guilleries i Pre-Pirineu, així com en els indrets més rocosos del Lluçanès. Per exemple, és molt fàcil d'observar en els roquissars que hi ha vora la carretera que puja de Viladrau a Sant Marçal del Montseny .

A la fotografia podem veure un ambient rocós del Collsacabra on aquesta espècie és present.

Estatus, conservació i gestió

No presenta problemes de conservació ni d'alteració significativa de l'hàbitat .

Altres aspectes d'interès

La sargantana de paret es confon fàcilment amb la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), i a la comarca trobem molts indrets on les dues espècies conviuen, però la sargantana de paret sempre té temdència a ocupar ambients més frescals.

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Pàgina actualitzada: 28/8/07