La serp blanca (Rinechis scalaris) és una de les espècies de serps més abundants i conegudes en els espais agrícoles i semiforestals de la comarca..

 
Descripció de l'espècie

La serp blanca és de dimensions mitjanes (arriba fins els 80cm de forma normal, i rarament més) i es caracteritza per les seves coloracions clares. Els individus joves tenen dibuixada una escala de color negre al dors, i d'això li vé el seu nom castellà de "culebra de escalera". Als adults els marxen les taques negres transversals i apareixen només com dues línies fosques al llarg del cos.

Indrets on es pot observar
Viu en ambients agrícoles i semiforestals, preferint marges de conreus, vora masies i granges, fins i tot dins de pobles i ciutats, on apareix en parcs i jardins.
A la comarca d'Osona podem trobar aquesta espècie fonamentalment a la Plana de Vic i al LLuçanès. Malauradament la podem veure sovint aixafada pels cotxes a les carreteres, doncs és aquest un dels principals impactes que afecten sobre les espècies d'amfibis i rèptils osonencs.
Estatus, conservació i gestió

La conservació de la serp blanca va estretament lligada a la minimització dels principals impactes que rep l'espècie i al manteniment del paisatge agrícola i en mosaic de la Plana de Vic i el LLuçanès. Els impactes negatius més forts són els atropellaments i la manca de forats, pedres i indrets per al refugi i la reproducció. Cal mantenir les estructures tradicionals del camp, com ara cabanyes, murs de pedra seca, piles de pedres vora els camps, etc. També la conservació dels espais agrícoles amb marges de qualitat, erms, terressos i codines afavoreixen la seva presència.

Altres aspectes d'interès

Juntament amb la seva parenta la serp d'Esculapi (Elaphe longissima), aquesta espècie era utilitzada tradicionalment amb finalitats medicinals.

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Pàgina actualitzada: 28/08/07