Dragó comú

Dragó comú (Tarentola mauritanica) en un erm, juny 2007.

 
Descripció de l'espècie

El dragó és sens dubte un rèptil inconfusible. A la nostra comarca és l'únic rèptil representant de la família dels dragons o Gekkonidae, família que està ben representada en forma de nombroses espècies en el continent africà. Propi de climes secs i càlids, aquesta espècie és la única dels dragins que s'endinsa en àrees de climes més continentals i freds, però evita llocs humits i de caire més europeu. A Osona és un animal escàs, sobretot molt localitzat, present en els pobles i ciutats, especialment Vic, Manlleu, Torelló i Prats de LLuçanès. Al sud d'Osona se'l pot detectar en hàbitats menys lligats a les construccions humanes, com pedreres, roquissars i murs de pedra seca, així com arbres vells.

Indrets on es pot observar
Mur de pedra

El dragó es pot observar a les parets de cases, masies, naus, edificis antics i/o històrics, bàsicament durant la nit i proper a punts de llum, on caça principalment lepidòpters (papallones). A Vic, hi ha edificis concrets on l'espècie s'ha reproduït amb èxit i on es poden veure fins a 8-10 exemplars. Es distribueix en punts molt concrets, i per això ens sembla que la colonització de la Plana de Vic és recent, dels últims decennis, ja que no existeixen observacions antigues.

Concretament a Vic prop de l'Hospital General és on es pot veure amb més facilitat o a la Plaça Nova de Torelló.

Estatus, conservació i gestió

El dragó no és una espècie vulnerable, ni en perill, però a Osona hi té el límit de la seva àrea de distribució a part de Catalunya, on es troba més a la costa i a les terres de l'Ebre. Evita els llocs de clima continental on hi ha hiverns molt freds. A la dreta es mostra el mapa de distribució de Tarentola mauritanica a la península ibèrica (informació extreta de la Enciclopedia Virtual de Vertebrados Españoles, a http://www.vertebradosibericos.org/reptiles/listareptiles.html).

Mapa de distribució de Tarentola
Altres aspectes d'interès

Dragó comú en un arbre vellÉs interessant que les persones que detectin aquesta espècie ho comuniquin als membres del Grup de Naturalistes d'Osona o a l'adreça de mail que hi ha a la pàgina principal de la pàgina d'Osona Natura. És interessant disposar de dades locals concretes per veure l'evolució amb el temps d'aquest interessant animal. O que escriguin un missatge al fòrum del GNO, a l'adreça forum_gnosona@yahoogroups.com amb les dades de l'observació.

© Jordi Baucells , 2008
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Pàgina actualitzada: 5/06/08