La serp d'aigua, colobra escurçonera o escurçó d'aigua (Natrix maura) és la serp més abundant en els rius, rierols, rieres i torrents d'Osona.

 
Descripció de l'espècie

La serp d'aigua és de colors marronosos amb dibuixos de color negrós a les parts superios del cos. Aquests dibuixos són més o menys foscos i varien segons els individus. El cap és marró, amb grans escates a la part de sobre, fet que la diferencia de l'escurçó (Vipera aspis). També se'n diferencia pels ulls, que tenen la nineta rodona, el musell arrodonit i per la cua llarga, característiques totes de la serp d'igua i que no són presents en l'escurçó.

Indrets on es pot observar

A Osona la podem trobar a qualsevol indret, normalment lligada a punts d'aigua, tan sigui basses, dipòsits, rius, rieres, torrents, etc. Prefereix les aigües una mica eutrofitzades ("contaminades") que no pas les aigües netes. Té marcats costums aquàtics, i la solem detectar sempre en el fons dels cursos i punts d'igua, però també és normal trobar-le al terra, enmig de la vegetació. És una espècie comú, i en algunes basses agrícoles fins i tot és abundant.

Estatus, conservació i gestió

Espècie que no té cap mena de perill quant a la seva conservació. Més aviat és al contrari, és oportunista i s'instal·la en basses contaminades, rieres brutes, o proper als punts d'abocament de matèria orgànica. També la trobem propera a basses de fems i purins.

Altres aspectes d'interès

És força impressionant la mala olor que desprèn aquesta serp quan l'agafem o simplement ens acostem a ella. És sens dubte una defensa contra certs depredadors. La serp d'aigua no assoleix grans dimensions, i els exemplars adults són força més petits que la seva parenta, la serp de collaret (Natrix natrix).

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Pàgina actualitzada: 28/8/07