Natrix natrix

Un exemplar adult de serp de collaret (Natrix natrix) menjant-se un adult de gripau comú (Bufo bufo) enmig d'un camí rural. Perafita, abril de 1999 .

 
Descripció de l'espècie

La serp de collaret (Natrix natrix) és una de les espècies de serps més difícils de localitzar a Osona. És present a la totalitat del territori de la nostra comarca, ja que s'adapta bé a tota mena d'hàbitats, però és presenta de forma aïllada i dispersa. Habita vores de rius, marges de camps, arbredes esclarissades, i enimg de grans masses forestals a vegades també s'hi pot detectar. Pel contrari del què podria semblar, no està tan directament lligada a l'aigua com la seva parenta la serp d'aigua o colobra escurçonera (Natrix maura).

Indrets on es pot observar
Roureda

A Osona la podem trobar a qualsevol indret, sempre que hi hagi una mínima vegetació de cobertura: herbassars, arbredes, vores de torrents, rius i basses, etc. Tal i com s'ha comentat, la seva detecció és, però, difícil, ja que es presenta de forma rara i molt dispersa, al contrari que d'altres espècies de serps d'Osona, que tenen preferència per ambients concrets. Per exemple, en els camps de conreu d'avets de Nadal del municipi d'Espinelves es pot trobar aquesta espècie amb relativa facilitat, juntament amb la serp d'Esculapi (Elaphe longissima).

Estatus, conservació i gestió

A la nostra comarca manquen encara dades sobre la situació d'aquesta espècie, que sembla la que podria estar més en perill en certes zones. Cal, però, tenir en compte que aquesta i totes les demés espècies de serps no són verinoses, a excepció de l'escurçó, que té uns trets diferencials inconfusibles. Cal protegir les serps, fan bé a l'agricultura alimentant-se majoritàriament de petits rosegadors.

Altres aspectes d'interès

S'anomena serp de collaret perquè els exemplars joves tenen un collaret molt visible de color clar, absent en els adults, que són de color verdós. Els adults, vistos d'un tros lluny, es podrien confondre amb la serp verda (Malpolon monspessulanus), però aquesta segona és molt més agressiva i té la part més del davant del cos negrosa.

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Pàgina actualitzada: 28/8/07