Un exemplar adult de sargantaner gros (Psammodromus algirus), en un ginestar del Montseny, sota el Matagalls. Agost de 2006.

 
Descripció de l'espècie
El sargantaner gros o sargantana cuallarga (Psammodromus algirus) és una sargantana de dimensions mitjanes, normalment més llarga que la sargantana de paret (Podarcis muralis) o la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica). Es diferencia per tenir unes ratlles clares al llarg de tot el cos, no tenir un collar d'escates sota el coll i la cua rogenca. Els mascles són de colors més pintats que les femelles.
Indrets on es pot observar

A la comarca d'Osona podem trobar aquesta espècie de sargantana en tota mena d'ambients oberts: brolles, ginestars, zones de bosc cremat en regeneració, terressos, prats seca de muntanya mitjana, etc. Evita la Plana de Vic i les àrees conreades. També el trobem en bon nombre a l'alzinar muntanyenc, tan del Montseny com de les serralades que envolten la Plana i de la cara sud de les serres de Bellmunt i Milany. Un bon indret per veure aquesta espècie de forma fàcil és el bosc cremat de Taradell, cremat l'any 1983 i que ara és una roureda en estat de regeneració i on hi ha grans extensions de brolles amb estepes i ginestells.

Estatus, conservació i gestió

A la comarca és una espècie comuna, distribuïda àmpliament sobretot pel Montseny, les muntanyes que envolten la Plana de Vic, el Lluçanès i les cares solelles de les serres pre-pirinenques d'Osona. Aquesta espècie no es troba, ni molt menys, amenaçada ni en perill. Actualment a Osona hi ha moltes zones que són òptimes per a aquesta sargantana. De totes maneres, uns bones criteris de gestió forestal i sobretot un ús racional i raonable dels productes químics plaguicides i pesticides afavoreixen la preservació de les poblacions de petit rèptils.

Altres aspectes d'interès

El sargantaner gros és una de les sargantanes que més puja als arbres i als arbusts. Si s'espanta, s'enfila ràpid a les branques i es quueda immòbil, tal i com es pot veure en la fotografia.

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies, si no s'esmenta l'autor)
Pàgina actualitzada: 28/8/07