OSONA NATURA

ELS ESPAIS AGRÍCOLES OSONENCS
  Els espais agrícoles d'Osona

 

>> Mapa agrícola d'Osona

>> Banc de fotografies

>> Hàbitats d'interès

>> Espècies emblemàtiques

>> Espècies en perill

>> Instruments de gestió i protecció

>> Una mirada a la Plana de Vic

       

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies)
Pàgina actualitzada: 19/3/07