OSONA IMPACTES

Basses agrícoles
PEIXOS
Peixos morts per la sequera
En aquesta secció, malauradament, s'hi aniran posant fotografies i fitxes descriptives d'actuacions que generen gran impacte ambiental, tant d'infraestructures, mal comportament de la gent, males pràctiques,ambientals, etc.
INVERTEBRATS
Residus al bosc
Erosió bestiar
AMFIBIS I RÈPTILS
Esquirol atropellat
OSONA NATURA
MAMÍFERS    
FLORA
 

 

© Jordi Baucells , 2006
© Jordi Baucells (textos i fotografies)
Pàgina actualitzada: 8/2/09